heerschen [heer·schen], ww., heerscht [heerscht], heerschte [heersch·te], geheerscht [ge·heerscht]

Onder metalheads veelgebruikte aanduiding voor iets goeds; Slayer ~


Lightning